Giovanna Ribes. Directora

Deborah Micheletti. Codirectora

Cristina Barbero. Producció

Stella Manaut. Producció

Flavia Ribes. Producció

Alba Gil. Comunicació

Rubén Cebolla. Foto

Anna Tomás. Subtitols

Aníbal Gleza. Subtítols

Enrique Sala. Subtítols

Emilio Oviedo. Syncro

Vicent Gregori. Web

Álvaro Orfila. Selecció

Fiona Ribes. Selecció

Ricardo Ferreira. Selecció

Anais Serrano. Selecció

Jaume Carrasco. Selecció

Gustavo Pérez. Selecció

Rocío Sánchez. Selecció

Valèrie Haneese. Selecció

Bernardo Alcover. Promoció

Andrea López. Selecció

DIRECTORA:

 • Giovanna Ribes.

CO-DIRECTORA:

 • Deborah Micheletti.

PRODUCCIÓ:

 • Cristina Barbero.
 • Estela Manaut.
 • Flavia Ribes Renshaw.

PREMSA I COMUNICACIÓ:

 • Alba Gil Collado.

FOTOGRAFÍA I DISSENY GRÀFIC:

 • Rubén Cebolla.

TRADUCCIÓ I SUBTÍTOLS:

 • Anna Tomás
 • Aníbal Gleza
 • Enrique Sala Ledesma
 SYNCRO:

 • Emilio Oviedo

WEB:

 • Vicent Gregori

EQUIP DE SELECCIÓ:

 • Álvaro Orfila
 • Fiona Ribes
 • Ricardo Ferreira
 • Anais Serrano
 • Jaume Carrasco
 • Andrea López
 • Gustavo Pérez
 • Rocío Sanchez
 • Valèrie Haneese
 • Giovanna Ribes
 • Deborah Micheletti